Regelgeving

In de IKB Varken-voorschriften zijn onder meer voorschriften opgenomen met betrekking tot diergeneesmiddelengebruik, dierwelzijn, huisvesting, diergezondheid, begeleiding door de dierenarts, hygiëne en administratie. Sommige voorschriften bevatten ook elementen uit publieke regelgeving. Een aantal welzijnsvoorschriften komt bijvoorbeeld uit het Besluit houders van dieren, dit besluit bevat per 1 juli 2014 o.a. de huisvestingseisen voor varkens zoals voorheen opgenomen in het Varkensbesluit.

In het kader van de wettelijke verplichte registratie van het antibioticagebruik dient iedere varkenshouder zorg te dragen voor registratie van elk op zijn bedrijf geleverd antibioticum in de daartoe aangewezen databank (InfoVarken). Registratie vindt in de praktijk doorgaans plaats door de dierenarts. De wetgeving vereist tevens dat een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan worden opgesteld.

Links naar de diverse regelgeving zijn hieronder te vinden:

Besluit Houders van Dieren
Wet Dieren
Besluit Identificatie en Registratie van dieren
Regeling Preventie, Bestrijding en Monitoring van Besmettelijke Dierziekten, Zoönosen en TSE’s
Regeling diergeneesmiddelen

Voor alle geldende wetgeving zie: wetten.overheid.nl.