Vraag en Antwoord

Wat is IKB Varken?

IKB staat voor Intergrale Ketenbeheersing. IKB Varken is ontwikkeld als maatstaf voor het verantwoord produceren van varkensvlees. Speerpunten zijn kwaliteit, dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Producten die onder het kwaliteitssysteem IKB Varken worden geproduceerd, komen van bedrijven die gecontroleerd worden op onder meer veevoer, diergeneesmiddelengebruik, hygiëne en transport. De controle, beoordeling en certificering worden uitgevoerd door onafhankeljke en door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde bedrijven. Iedereen in de productieketen, van veehouder tot vleesverkooppunt, kan vrijwillig aan de regeling IKB Varken deelnemen.

De regeling IKB Varken bestaat uit:
a. Algemene Voorwaarden IKB Varken
b. Certificatiecriteria IKB Varken (inclusief sanctiekader)
c. Voorschriften en interpretatie documenten IKB Varken
d. Reglement CCvD IKB Varken
e. Erkenningsvoorwaarden CI’s IKB Varken
f. Beeldmerkreglement IKB Varken
g. Geschillenreglement IKB Varken

Deze documenten zijn openbaar, en beschikbaar via deze website. Zie ‘regeling’.

Hoe kunt u zich aanmelden?

U kunt zich aanmelden via de website van de Certificerende Instanties van IKB Varken. Momenteel zijn er twee certificerende instanties erkend, namelijk Kiwa VERIN en SGS.

Klik hier voor de website van Kiwa VERIN.
Klik hier voor de website van SGS.

Kiwa VERIN verzorgt de controle en certificering voor IKB Varken varkenshouders, slachterijen, uitsnijderijen en vleesverkoopunten.
SGS verzorgt de certificering en controles voor voor IKB Varken slachterijen en uitsnijderijen.

Wat is een certificerende instantie?

Een Certificerende Instantie (ook wel afgekort als C.I.) is onafhankelijk. De C.I. beoordeelt en certificeert deelnemers. Een C.I. kan de IKB controles laten uitvoeren door een controle instantie. De controleresultaten worden door de C.I. beoordeeld, waarna de C.I. bij een goede beoordeling het IKB Varken certificaat afgeeft.

Hoe verloopt het controle- en certificeringsproces?

Een varkenshouder kan zich aanmelden bij Kiwa VERIN. Na ontvangst van de aanmelding krijgt de varkenshouder een informatiepakket toegestuurd. Dit informatiepakket bestaat uit de deelnemersovereenkomst IKB Varken, de procedure en infomatie over eventuele plusprogramma’s.
Wanneer een  varkenshouder besluit deel te nemen aan IKB Varken dan wordt de deelnemersovereenkomst ondertekend. Vervolgens wordt er door de controleur met het bedrijf een afspraak gemaakt voor het uitvoeren van de controle. De controleur rapporteert de controlebevindingen en een beoordelaar beoordeelt deze rapportage. Indien het bedrijf voldoet aan de criteria dan ontvangt het bedrijf een IKB Varken certificaat en wordt het bedrijf opgenomen in het register IKB Varken onder de status ‘gecertificeerd’.

Een slachterij, uitsnijderij kan zich bij Kiwa VERIN of SGS aanmelden. Verder is het certificeringsproces vergelijkbaar als hierboven.

Hoe vaak wordt u gecontroleerd?

Na de eerste controle vindt er een beoordeling van de bevindingen plaats. Indien uw bedrijf voldoet aan de voorschriften wordt uw bedrijf gecertificeerd voor 1 jaar en ontvangt u een certificaat. Op dit certificaat vindt u de vervaldatum die tevens dient als zogenaamde “APK” datum. De volgende controle, beoordeling en certificering hiervan dient steeds voor de vervaldatum uitgevoerd te worden. Kortom indien u bij iedere controle voldoet aan de voorschriften dan wordt het certificaat op basis van de eerste vervaldatum telkens met 1 jaar verlengd. Indien er niet volledig voldaan is aan de gestelde voorschriften dan kan door de Certificerende Instantie besloten worden om een hercontrole uit te laten voeren. De kosten hiervoor worden bij de betreffende deelnemer in rekening gebracht.

Wat kost deelname aan IKB Varken?

De tarieven voor deelname aan IKB Varken zijn op te vragen bij de Certificerende Instanties van IKB Varken. Momenteel zijn er twee Certificerende Instanties erkend, namelijk Kiwa VERIN en SGS.

Klik hier voor de website van Kiwa VERIN.
Klik hier voor de website van SGS.