Hygienecode

Een veilig en gecontroleerd product, daar gaat het om bij IKB Varken. Zorg voor hygiëne is hierbij een belangrijk onderdeel. Alle schakels in het productieproces nemen daarom (hygiëne)maatregelen.

Varkensbedrijven

Voor de varkensbedrijven zijn de wettelijke hygiëne-eisen opgenomen in de IKB Varken-regeling. Daarnaast zijn tal van andere maatregelen in de IKB Varken-regeling opgenomen ter bescherming van de diergezondheid en voedselveiligheid. Hierbij moet gedacht worden aan de GMP- en GVP-code.

IKB Varken is door de Minister van EZ erkend als hygiënecode. Dit betekent dat veehouders die deelnemen aan IKB Varken daarmee ook voldoen aan de wettelijke bepaling betreffende hygiëne. 

Daarnaast is IKB Varken erkend door GLOBAL G.A.P. als gelijkwaardig. GLOBAL G.A.P. wordt erkend door het Global Food Safety Initiative. GFSI staat voor Global Food Safety Initiative en vertegenwoordigt één van de hoogste standaarden voor hygëne en voedselveiligheid. IKB Varken is daarmee dus ook één van de hoogste standaarden voor hygiëne en voedselveiligheid. De GFSI standaard is gebaseerd op hygiënecodes en de HACCP beginselen. 

Slachterijen, uitsnijderijen, koel- en vrieshuizen

Alle EG erkende roodvlees- en pluimveevlees slachterijen, uitsnijderijen en koel- en vrieshuizen moeten de algemene hygiëne bij de productie in hun inrichting regelmatig controleren. Deze verplichting is vastgelegd in de Beschikking 2001/471/EG van de Europese Commissie Dit moet gebeuren op basis van de HACCP beginselen. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. HACCP is een procesbeheersingssysteem. Het is gebaseerd op het onderkennen en beheersen van de kritische punten ten aanzien van gevaren voor de voedselveiligheid in het gehele productieproces. 

Voor hygiëne bij slachterijen en uitsnijderijen stelt IKB Varken een certificaat van Dutch HACCP of een GFSI erkend schema verplicht. GFSI staat voor Global Food Safety Initiative en vertegenwoordigt één van de hoogste standaarden voor hygiëne en voedselveiligheid. De GFSI standaard is o.a. gebaseerd op hygiënecodes en de HACCP beginselen.

Klik hier voor GFSI erkende schema’s
 

Vleesverkooppunten, grootwinkelbedrijven en slagerijen

Ook de vleesverkooppunten, de grootwinkelbedrijven en de slagerijen moeten aan de wettelijke HACCP verplichting voldoen.
 

Consumenten

De laatste stap in de zorg voor veilig eten is de bereider van het vlees, in het restaurant, de kantine of thuis. Hygiëne is een belangrijke voorwaarde voor veilig eten. Bij de productie van levensmiddelen is het van belang besmetting daar waar mogelijk terug te dringen. Thuis kan de consument met een aantal eenvoudige maatregelen de meeste gevallen van besmetting en ziekte voorkomen. Hiervoor is een ‘hygiënecode voor de privé-huishouding’ ontwikkeld. Die kan als basis worden gebruikt voor de voorlichting richting consument.

Er bestaan ook hygiënecodes voor de kleinschalige en grootschalige keukens. Deze laatste twee zijn ook gebaseerd op HACCP. Zie ook hygienecode.voedingscentrum.nl