Certificerende Instanties

De regelinghouder IKB Varken heeft erkenningsvoorwaarden opgesteld voor certificerende instanties. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat de certificering wordt uitgevoerd door een certificerende instantie welke voor de betreffende verrichting geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie (op basis van de ISO/IEC 17065:2012 norm). Momenteel is er 1 certificerende instantie erkend, namelijk Kiwa VERIN.

Klik hier voor de website van Kiwa VERIN.
Certificerende Instantie voor varkenshouders, slachterijen, vleesveredelaars en vleesverkooppunten.