Erkende laboratoria

Salmonella
De volgende laboratoria zijn door de Regelinghouder IKB Varken erkend voor het analyseren van bloedmonsters voor de monitoring op Salmonella. Deze laboratoria kunnen met dezelfde bloedmonsters ook de benodigde analyses op ZvA uitvoeren en de analyses op KVP organiseren.

* GD Gezondheidsdienst voor Dieren
Klik hier voor de website van GD

* VLG Veterinair Laboratorium Gelderland
Klik hier voor de website van VLG

Mogelijk is een overeenkomst tussen het laboratorium en varkenshouder noodzakelijk voordat het laboratorium de analyses uit kan voeren. Vraag dit van te voren goed na bij het betreffende laboratorium, om te voorkomen dat ingezonden bloedmonsters niet worden geanalyseerd.

ZvA,  KVP
Het analyseren van ZvA en KVP monsters wordt uitgevoerd door een door de overheid NVWA erkend of aangewezen laboratorium. De voor Salmonella erkende laboratoria, kunnen via dezelfde bloedmonsters ook de benodigde analyses op ZvA en KVP (laten) uitvoeren.
Voor de lijsten van door de NVWA erkende en aangewezen laboratoria zie www.nvwa.nl

Lab uitslagen
Via www.infovarken.nl worden de uitslagen van de analyses getoond. Zo kunnen IKB Varken deelnemers, met de eigen inloggevens, bewaken of er aan de monitoringsverplichting is voldaan en wat de resultaten zijn van de analyses.