Welkom

Welkom op de website van IKB Varken! 

Het certificaat IKB Varken staat voor een ketenkwaliteitssysteem voor de hele varkenssector. Alle schakels die betrokken zijn bij het houden van varkens en het verwerken van varkensvlees verstrekken zo garanties over de manier van produceren zoals dierenwelzijn, voedselveiligheid en diergezondheid. Ook worden eisen gesteld aan voerleveranciers, dierenartsen en andere dienstverleners die ingeschakeld worden.

IKB Varken staat voor Integrale Keten Beheersing Varken. Iedereen in de productieketen, van veehouder tot slager, kan vrijwillig aan de regeling IKB Varken deelnemen. Dit betekent dat alle deelnemers in de gehele keten zich conformeren aan de kwaliteitseisen van IKB Varken.

IKB Varken blijft zich continu ontwikkelen zodat varkenshouders kunnen voldoen aan verwachtingen van de afnemers. Een tweetal commissies van varkenshouders en slachterijmedewerkers denken mee in nieuwe ontwikkelingen en zorgen zo voor een praktische kwaliteitsregeling.
Het certificatieschema IKB Varken wordt door de certificerende instanties uitgevoerd onder de richtlijnen van ISO / IEC 17065.