Over IKB Varken

De Regeling IKB Varken is een kwaliteitssysteem van en voor de varkenssector. De regeling IKB Varken bestaat uit:

a. Algemene Voorwaarden IKB Varken
b. Voorschriften en interpretatie documenten IKB Varken
c. Certificatiecriteria IKB Varken (inclusief) sanctiekader
d. Register IKB Varken   
e. Reglement CCvD IKB Varken
f. Erkenningsvoorwaarden CI’s IKB Varken
g. Beeldmerkreglement IKB Varken
h. Geschillenreglement IKB Varken

Deze documenten zijn openbaar en beschikbaar via deze webiste. Zie ‘Regeling’.

De voorschriften IKB Varken hebben betrekking op vier schakels uit de keten, namelijk:

1. Regeling IKB Varken Varkenshouders
2. Regeling IKB Varken Slachterijen
3. Regeling IKB Varken Vleesveredelingsbedrijven
4. Regeling IKB Varken Vleesverkooppunten

De organisatie bestaat uit de regelinghouder en bijbehorend secretariaat, het Centraal College van Deskundigen, de Schakelcommissies voor Varkenshouders en Slachterijen en een geschillencommissie.

De certificering wordt uitgevoerd door de certificerende instantie Kiwa VERIN. De controles worden uitgevoerd door de certificerende instantie zelf of in opdracht van de certificerende instantie door een controle organisatie. De beoordelingen van de controlebevindingen worden door de certificerende instanties verricht op basis waarvan het certificatiebesluit wordt genomen. De certificering wordt uitgevoerd op basis van een vrijwillige deelnemersovereenkomst.

IKB Varken heeft als kwaliteitssysteem voor de varkenssector kwaliteit hoog in het vaandel staan. De certificerende instanties en controle organisaties dienen hun werkzaamheden geaccrediteerd uit te voeren. IKB Varken is ook door internationale kwaliteitsschema’s erkend als gelijkwaardig, zoals bijvoorbeeld Qualität und Sicherheit (QS).

Daarnaast worden in de voorschriften ook andere kwaliteitsschema’s verplicht gesteld, zoals bijvoorbeeld in de voorschriften voor de Regeling IKB Varken Varkenshouders waar voer afkomstig dient te zijn van GMP+ International gecertificeerde bedrijven, en de bedrijfseigen dierenarts dient gecertificeerd te zijn conform de regeling Geborgde Varkensdierenarts.