Kwaliteit

De regeling IKB Varken is een certificatieschema waarvoor de Raad voor Accreditatie accreditatie kan verlenen aan certificerende instanties. De certificering wordt dan ook uitgevoerd door certificerende instanties welke voor de betreffende verrichting geaccrediteerd zijn.

Dit om de kwaliteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van het schema en de binnen het schema werkende certificerende instellingen en controle organisaties te kunnen waarborgen.

Het hebben van een accreditaat is een eis die zowel nationaal als internationaal door afnemers wordt gesteld.