Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties

In de erkenningsvoorwaarden voor Certificerende Instanties wordt beschreven aan welke eisen een Certificerende Instantie moet voldoen en hoe zij zich kunnen aanmelden als Certificerende Instantie voor IKB Varken.

Bekijk de huidige versie van de Erkenningsvoorwaarden, geldig vanaf 01-02-2023.

Bekijk de oude versie van de Erkenningsvoorwaarden, geldig van 01-01-2022 tot 01-02-2023.