Centraal College van Deskundigen (CCvD)

Het Centraal College van Deskundigen adviseert de regelinghouder ten aanzien van eventuele wijzigingen van de regeling. In het Centraal College van Deskundigen hebben de de diverse betrokken brancheorganisaties zitting.

Klik hier voor het reglement Centraal College van Deskundigen.