Privacy verklaring

De persoonlijke gegevens die u op deze website invult, gebruiken we voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven. Deze informatie wordt niet aan derden gegeven. Kiwa VERIN verzamelt alleen persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het bereiken van een specifiek doel. De gegevens worden niet opnieuw gebruikt voor een doel dat daarmee niet verenigbaar is en worden niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is.