Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Certificerende Instanties

De regelinghouder IKB Varken heeft erkenningsvoorwaarden opgesteld voor certificerende instanties. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat de certificering wordt uitgevoerd door een certificerende instantie welke voor de betreffende verrichting geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie (op basis van de ISO/IEC 17065:2012 norm). Momenteel zijn er twee certificerende instanties erkend, namelijk Kiwa VERIN en SGS.

Klik hier voor de website van Kiwa VERIN.
Certificerende Instantie voor varkenshouders, slachterijen, vleesveredelaars en vleesverkooppunten.

Klik hier voor de website van SGS. Let op: vanaf 28 september 2022 wordt de erkenning van SGS beëindigd. 
Certificerende Instantie voor slachterijen en vleesveredelaars.