Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Zelfcontrole IKB varken

17-12-2021

Volgens de certificatiecriteria van de regeling IKB varken is het verplicht om mee te werken aan monsternames. Door deelname aan IKB Varken voldoet u aan de wettelijke verplichting tot zelfcontrole middels analyses op urine-, water- en/of voermonsters in het kader van de monitoring kritische stoffen bij varkens.In 2021 zijn er verspreid over het jaar weer monsternames gedaan bij IKB varken deelnemers. De buitendienstmedewerkers hebben in deze weken urine-, water- en voermonsters genomen bij een aselecte steekproef van bedrijven. Deze monsters zijn door een onafhankelijk laboratorium geanalyseerd. Uit de ontvangen rapportages bleek dat in geen van de genomen monsters verboden of kritische stoffen zijn gevonden zoals die in het onderzoeksprogramma 2021 zijn opgenomen.