Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Wijzigingen IKB Varken

9-2-2022

Sinds 1 februari 2022 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen kunt u vinden op de IKB Varken website.

Eén van de grotere wijzigingen is het inzetten van een QLT (Quality livestock transport) erkende transporteur. Deze eis is opgenomen om te zorgen dat het transport van dieren onder bepaalde garanties wordt uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2022 moeten dieren die getransporteerd worden naar een slachterij vervoerd worden door een erkende transporteur. Kijk in de QLT database of uw transporteur al erkend is.