Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Wijzigingen IKB Varken Varkenshouders per 1 juli 2021

14-6-2021

Er vinden enkele wijzigingen plaats in de IKB Varken voorschriften voor varkenshouders. In deze nieuwsbrief worden de belangrijkste wijzigingen benoemd. De nieuwste versies van de voorschriftendocumenten kunt u terugvinden op deze pagina
 
  • De voorschriften uit de Module verdoofd castreren worden opgenomen in de IKB Varken voorschriften voor varkenshouders. Omdat praktisch alle varkenshouders deelnemen aan de Module verdoofd castreren is het niet langer nodig dit als aparte module aan te bieden. 
  • Uit praktische overwegingen wordt een wijziging doorgevoerd m.b.t. het douche voorschrift. Vanaf 1 januari 2023 moet een douche aanwezig zijn op het perceel waar in geval van calamiteiten (zoals een uitbraak besmettelijke dierziekte) gebruik van wordt gemaakt. Als de varkenshouder tijdens een calamiteit de IKB Varken controleur geen mogelijkheid biedt om te douchen, dan wordt de controle afgebroken. Het advies is om alle bedrijfsbezoekers te laten douchen voor het betreden van het schone bedrijfsgedeelte om de mogelijke insleep van dierziekten zoveel mogelijk te beperken. Als een bedrijf aantoonbaar kan maken dat het uiterlijk december 2025 stopt, dan volstaat een verklaring. 
  • Vanaf 1 januari 2031 moet een hygiĆ«nesluis aanwezig zijn die toegang biedt tot het schone bedrijfsgedeelte. Een doorloopdouche moet hier onderdeel van zijn. 
  • De douche faciliteiten worden in een apart voorschrift benoemd en uitgebreid met legionella beheersing en de aanwezigheid van schone bedrijfskleding en schoeisel. Op deze pagina worden tips beschikbaar gesteld om legionella te beheersen. U of uw bedrijfsbezoekers kunnen besmet raken met legionella door het inademen van druppeltjes waternevel (tijdens het douchen). Het is voor uw veiligheid en de veiligheid van anderen daarom aan te raden de legionella beheers maatregelen na te leven. 
  • Een waterslang van minimaal 25 meter moet aanwezig zijn op de R&O plaats.
  • De voorschriften rondom eigen teelt zijn in een aparte module geplaatst. Hierdoor wordt de toets lijst tijdens de IKB controle korter. Wanneer eigen teelt toegepast wordt, maar geen VVAK certificaat aanwezig is, wordt de Module Eigenteelt getoetst tijdens de controle.
Heeft u vragen over de wijzigingen dan kunt u contact opnemen met info@kiwaverin.nl.