Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Welzijnscheck vernieuwd

22-9-2021
Elk jaar wordt de welzijnscheck ingevuld. De welzijnscheck is een risicobeoordeling die handvatten geeft om het algemene bedrijfsresultaat te verbeteren met aandacht voor dierenwelzijn en diergezondheid. Op basis van opmerkingen en suggesties van varkenshouders en erfbetreders is de welzijnscheck vernieuwd. 

Meer informatie over welzijnscheck 2.0 (POV)