Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Verklein risico op insleep AVP

17-12-2021

De dreiging van AVP komt alsmaar dichterbij. U kunt een aantal dingen doen om het risico van insleep te verminderen. 


  • Voorkom zoveel mogelijk dat transportvoertuigen uit risicolanden het erf betreden. 
  • Laat alleen gereinigde en ontsmette transportvoertuigen het erf betreden. Voorkom dat transportwagens over het schone bedrijfsgedeelte rijden.  
  • Zorg voor een goede R&O plaats met voldoende reinigingsmiddelen. 
  • Voorkom dat medewerkers en bezoekers vleesproducten uit het buitenland meenemen naar het bedrijf. 
  • Zorg voor een goede bedrijfshygi├źne; een goede scheiding tussen het schone en niet-schone bedrijfsgedeelte, schone bedrijfskleding/schoeisel en douchen.
  • Maak iedereen bewust van de geldende hygi├źnemaatregelen op uw bedrijf. Op de website is een voorbeeld beschikbaar dat hiervoor gebruikt kan worden. 
  • Maak zoveel mogelijk gebruik van bedrijfseigen materialen. Wanneer dit niet kan, reinig en ontsmet materialen afkomstig van een ander bedrijf. 
  • Doe de AVP scan van Vitale varkenshouderij, hiermee wordt inzicht gegeven in de bioveiligheid van uw bedrijf. 
Meld een verdenking van AVP aan het Landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88.