Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Tips voor een veilige werkomgeving

22-9-2021

Heeft u recent over de veiligheidsrisico's op uw bedrijf nagedacht? De veehouderij is een sector waar risicovol werk voorkomt. Denk hierbij aan omgang met dieren, werken met mestgassen en ontsmettingsmiddelen. Het is goed om stil te staan bij de risio's op uw bedrijf. Vaak kunnen maatregelen genomen worden om het werk veiliger te maken.


U bent als bedrijfseigenaar verantwoordelijk voor de veiligheid van uw medewerkers en bedrijfsbezoekers (dierenarts, voervertegenwoordiger etc.). Wanneer u personeel heeft bent u wettelijk verplicht om een RI&E te hebben. Zorg dat u, uw medewerkers en bedrijfsbezoekers op de hoogte zijn van regels die gelden op uw bedrijf. De noodprocedure kan hiermee helpen in geval van calamiteiten. Bespreek met medewerkers welke stappen genomen moeten worden wanneer bijvoorbeeld brand uitbreekt, de ventilatie uitvalt of een ongeluk gebeurt in de stal.