Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Neem voldoende Salmonella monsters

22-9-2021

De meeste IKB Varken deelnemers zijn ook deelnemer aan het Duitse kwaliteitssysteem QS. Zij voeren een strikte controle op Salmonella categorie. 

Een achterstand in de monstername kan een blokkade of korting tot gevolg hebben. Het is dan ook belangrijk dat de bloedmonsters ieder trimester tijdig worden genomen. Door de monsters aan het begin van het trimester te nemen is er voldoende tijd om de uitslag in de databanken te registeren. Wanneer monstername in de slachterij plaatsvind, houdt er dan rekening mee dat tijdig voldoende monsters zijn genomen. U kunt in InfoVarken zien of de uitslagen geregistreerd staan.