Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Maandelijks testen alarm ventilatiesysteem

22-9-2021

Stallen die voorzien zijn van mechanische ventilatie moeten een alarmsysteem hebben. Als de ventilatie stilvalt kunnen de dieren binnen mum van tijd stikken. Test daarom regelmatig, maar in ieder geval elke maand, of het alarm op het ventilatiesysteem nog goed functioneert. De POV onderschrijft het belang hiervan.
Neem elke melding die tussendoor binnenkomt serieus en onderneem meteen actie. Zorg dat iedere medewerker op de hoogte is van de stappen die genomen worden als het ventilatiesysteem uitvalt, bijvoorbeeld; deuren en ramen openen, het opstarten van de noodaggregaat of de dieren naar buiten laten. Als u de mogelijkheid heeft, voer dan een oefening uit. Op de website vindt u een registratieformulier waarmee u eenvoudig bij kunt houden wanneer de test is uitgevoerd en of er zich tijdens het testen bijzonderheden voordeden.

Registratieformulier testen alarm