Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Kwaliteitsregeling diertransport in ontwikkeling

14-6-2021

Er is een kwaliteitsregeling voor diertransport in ontwikkeling. Zodra deze regeling geïmplementeerd is zal in IKB Varken opgenomen worden dat transporteurs van varkens erkend moeten zijn volgens deze regeling. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, wordt u per digitale nieuwsbrief op de hoogte gesteld.