Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Controlebezoek 6 tot 8 weken voor verlopen certificaat

18-3-2021

Elk jaar wordt gecontroleerd of u nog voldoet aan de Regeling IKB Varken. Het kan zijn dat het bezoek eerder ingepland staat dan u had verwacht. De datum op het certificaat blijft gelijk en is na certificatie een jaar geldig. De Certificerende Instantie Kiwa VERIN streeft er naar u ongeveer 6 รก 8 weken voor de certificatiedatum te bezoeken. Daarmee is er voldoende tijd om het nieuwe certificaat af te geven voordat het vorige komt te vervallen.