Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Controle over uw gegevens

14-6-2021

Er worden veel gegevens verzameld t.b.v. de uitvoering van IKB varken. Via InfoVarken kunnen varkenshouders zelf partijen (dierenartsen, handelaren, slachterijen, etc.) machtigen de daar opgeslagen gegevens in te zien. Daarmee is transparant wie inzicht heeft in die data en hoe deze gegevens gebruikt worden. Deze machtigingen kunnen op elk moment door de varkenshouder aangezet, gewijzigd of uitgezet worden.  

Als u als varkenshouder meerdere UBN’s heeft kunt u uw hoofd UBN machtigen tot inzage van de gegevens van de nevenlocaties. Op die wijze kunt u via één inlog op InfoVarken van meerdere UBN’s de informatie inzien.