Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Aanscherping biosecurity

9-12-2020

Met de altijd aanwezige dreiging van dierziekten zoals AVP is besloten om de biosecurity voorschriften aan te scherpen.
Vanaf 1 januari 2023 dient er een douche aanwezig te zijn op het perceel voor externe stalbezoekers. 
Vanaf 1 januari 2031 wordt een doorloopdouche verplicht gesteld in de hygiƫnesluis van alle IKB Varken deelnemers. Varkenshouders kunnen hier op deze manier al rekening mee houden met toekomstige verbouwingen.