Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Aandachtspunten tijdens de controle

22-9-2021

Dit jaar is tijdens de onaangekondigde controle extra aandacht voor voorschriften met betrekking tot bioveiligheid & AVP. Uit de controles die tot nog toe zijn gedaan komen enkele aandachtspunten naar boven: 
  • Let op een goede scheiding tussen het schone en niet-schone bedrijfsgedeelte. Hetzelfde geldt voor de hygiĆ«nesluis. 
  • Zorg dat de elektrakeuring tijdig wordt uitgevoerd.  
  • Test het alarm van het ventilatiesysteem maandelijks, meer hierover verderop in deze nieuwsbrief. 
Een onaangekondigde controle kan te allen tijde plaatsen, zorg dus dat bovenstaande punten op orde zijn. 

Daarnaast herinneren wij u eraan dat op 1 juli 2021 enkele wijzigingen zijn doorgevoerd in de IKB Varken voorschriften. Het nieuwsbericht met de wijzigingen kunt u hier vinden.