Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Nieuws


Nieuws

Nieuwe aanpak antibioticumgebruik

Vanaf 1 januari 2021 wordt er in plaats van twee maal per jaar één keer per jaar geïnventariseerd welke bedrijven vanwege antibioticagebruik in het actieniveau vallen.  De bedrijven die in het actieniveau vallen ontvangen hierover een bericht aan het begin van het kalenderjaar. Het antibioticumgebruik wordt dan berekend op basis van het voorgaande kalenderjaar. Vervolgens treedt het volgende stappenplan in werking:


Aanscherping biosecurity

Met de altijd aanwezige dreiging van dierziekten zoals AVP is besloten om de biosecurity voorschriften aan te scherpen. Vanaf 1 januari 2023 dient er een douche aanwezig te zijn op het perceel voor externe stalbezoekers.  Vanaf 1 januari 2031 wordt een doorloopdouche verplicht gesteld in de hygiënesluis van alle IKB Varken deelnemers. Varkenshouders kunnen hier op deze manier al rekening mee houden met toekomstige verbouwingen.


Tekstuele wijzigingen en aanscherpingen IKB Varken

Een aantal voorschriften waar verreweg het grootste gedeelte van de IKB Varken deelnemers aan voldoet wordt iets aangescherpt. Dit betekent dat nieuwe deelnemers hier geen waarschuwing meer voor krijgen. Het gaat hierbij om onder andere de plaagdierbeheersing (VH07.01b) en de elektrakeuring (VB10.03). Bij de elektrakeuring wordt tevens toegevoegd dat elke elektra keuring die de verzekeraar accepteert, ook door IKB Varken worden goedgekeurd.


Nieuwsbrief juni 2020

Klik hier voor de nieuwsbrief van juni 2020.


Nieuwsbrief maart 2020

Klik hier voor de nieuwsbrief van maart 2020.


 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7