Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Nieuws


Nieuws

Bioveiligheid speerpunt tijdens onaangekondigde controles

Jaarlijks wordt een aantal deelnemers onaangekondigd bezocht. Zo wordt nagegaan of deelnemers het hele jaar door werken volgens de kwaliteitsnormen van de Regeling IKB Varken. Met de dreiging van Afrikaanse Varkenspest (AVP) wordt er dit jaar tijdens de onaangekondigde controle extra aandacht besteed aan bioveiligheid. Het werken met speerpunten heeft meerdere voordelen: De onaangekondigde controle kan binnen een uur voltooid zijn De Certificerende Instantie krijgt een goed beeld van de controlepunten De tijd die u hier voor vrij moet maken blijft beperkt


Beperk risico op insleep AVP

De dreiging van Afrikaanse Varkenspest (AVP) neemt onverminderd toe. U kunt het risico op insleep beperken door het goed toepassen van hygiëne maatregelen. Zorg dat bedrijfsbezoekers op de hoogte zijn van de regels die gelden op uw bedrijf en dat zij deze regels naleven. Denk ook aan een plan noodhuisvesting varkens (voorbeeld) en de mogelijkheid tot douchen (vanaf 1 januari 2023).


Maandelijks inzicht in uw gezondheidsstatus

Elke maand komt de bedrijfseigen dierenarts langs voor een begeleidingsbezoek. Aan de hand van dit bezoek voert de dierenarts relevante gegevens in via Online Monitoring van de GD. Deze gegevens zijn terug te vinden via VeeOnline. Als veehouder is het mogelijk om trends en risico’s per regio te bekijken. Ook kunt u gezondheidsproblemen op uw bedrijf vergelijken met het gemiddelde niveau, waardoor sterke en zwakke punten op uw bedrijf naar voren komen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de GD.


Controlebezoek 6 tot 8 weken voor verlopen certificaat

Elk jaar wordt gecontroleerd of u nog voldoet aan de Regeling IKB Varken. Het kan zijn dat het bezoek eerder ingepland staat dan u had verwacht. De datum op het certificaat blijft gelijk en is na certificatie een jaar geldig. De Certificerende Instantie Kiwa VERIN streeft er naar u ongeveer 6 á 8 weken voor de certificatiedatum te bezoeken. Daarmee is er voldoende tijd om het nieuwe certificaat af te geven voordat het vorige komt te vervallen. 


Tips voor de IKB controle

Wij hebben enkele tips op een rij gezet zodat u als deelnemer goed voorbereid bent op de IKB controle.


 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7