Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Nieuws


Nieuws

Zelfcontrole IKB varken

Volgens de certificatiecriteria van de regeling IKB varken is het verplicht om mee te werken aan monsternames. Door deelname aan IKB Varken voldoet u aan de wettelijke verplichting tot zelfcontrole middels analyses op urine-, water- en/of voermonsters in het kader van de monitoring kritische stoffen bij varkens.


Maandelijks testen alarm ventilatiesysteem

Stallen die voorzien zijn van mechanische ventilatie moeten een alarmsysteem hebben. Als de ventilatie stilvalt kunnen de dieren binnen mum van tijd stikken. Test daarom regelmatig, maar in ieder geval elke maand, of het alarm op het ventilatiesysteem nog goed functioneert. De POV onderschrijft het belang hiervan.


Neem voldoende Salmonella monsters

De meeste IKB Varken deelnemers zijn ook deelnemer aan het Duitse kwaliteitssysteem QS. Zij voeren een strikte controle op Salmonella categorie. 


Aandachtspunten tijdens de controle

Dit jaar is tijdens de onaangekondigde controle extra aandacht voor voorschriften met betrekking tot bioveiligheid & AVP. Uit de controles die tot nog toe zijn gedaan komen enkele aandachtspunten naar boven: 


IKB Varken geaccepteerd door Ketenborging

Het kwaliteitssysteem IKB Varken is geaccepteerd voor Ketenborging.nl, iets waar we trots op mogen zijn. Acceptatie door Ketenborging biedt deelnemers van IKB Varken en afnemers extra garanties over de kwaliteit van het systeem, met name op het gebied van voedselveiligheid en –integriteit. Meer informatie over Ketenborging en de criteria kunt u vinden op www.ketenborging.nl. 


 1 - 2 - 3 - 4 - 5