Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Nieuws


Nieuws

Controle over uw gegevens

Er worden veel gegevens verzameld t.b.v. de uitvoering van IKB varken. Via InfoVarken kunnen varkenshouders zelf partijen (dierenartsen, handelaren, slachterijen, etc.) machtigen de daar opgeslagen gegevens in te zien. Daarmee is transparant wie inzicht heeft in die data en hoe deze gegevens gebruikt worden. Deze machtigingen kunnen op elk moment door de varkenshouder aangezet, gewijzigd of uitgezet worden.  


Joint data

De afgelopen jaren heeft een collectief van agribedrijven en brancheorganisaties gewerkt aan het onafhankelijk dataplatform JoinData. JoinData geeft u de mogelijkheid om al uw machtigingen op één centrale plaats te kunnen beheren. Door het koppelen van alle machtigingen in één overzicht weet u exact aan wie u welke data beschikbaar stelt.  


Inzet cascade diergeneesmiddelen

U, als voedselproducent, wilt voorkomen dat producten geleverd worden die resistentie in de hand werken. Mede daarom is de positieve lijst IKB opgesteld. 


Kwaliteitsregeling diertransport in ontwikkeling

Er is een kwaliteitsregeling voor diertransport in ontwikkeling. Zodra deze regeling geïmplementeerd is zal in IKB Varken opgenomen worden dat transporteurs van varkens erkend moeten zijn volgens deze regeling. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, wordt u per digitale nieuwsbrief op de hoogte gesteld.


Plaagdierbeheersing op het varkensbedrijf

Plaagdieren kunnen aan de bedrading knagen en daarmee het risico op stalbrand vergroten, ook kunnen plaagdieren ziektes verspreiden. Zorg daarom voor effectieve plaagdierbeheersing op uw bedrijf. IKB Varken kent twee opties als het gaat om plaagdierbeheersing. U kunt de plaagdierbeheersing zelf uitvoeren of hiervoor een gecertificeerd bedrijf inhuren. 


 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7