Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Nieuws


Nieuws

Wijzigingen IKB Varken Slachterijen per 1 februari 2022

Vanaf 1 februari 2022 vindt een wijziging plaats in de voorschriften IKB Varken. Ook in de Algemene Voorwaarden, Certificatiecriteria en Erkenningsvoorwaarden zullen enkele wijzigingen plaatsvinden. Neem de wijzigingen goed door, deze kunnen namelijk invloed hebben op uw bedrijfsvoering.  


Verklein risico op insleep AVP

De dreiging van AVP komt alsmaar dichterbij. U kunt een aantal dingen doen om het risico van insleep te verminderen. 


Zet een QLT erkende transporteur in

Als varkenshouder houdt u zich aan verschillende regels op het gebied van onder andere hygiëne en dierenwelzijn. Ook aan partijen die producten en diensten leveren op uw bedrijf worden eisen gesteld, zoals GMP+ certificering voor diervoeder en de één-op-één relatie met een Geborgde Varkensdierenarts. Om te zorgen dat de dieren tijdens vervoer ook onder goede omstandigheden gehouden worden is door de branche organisatie Vee&Logistiek Nederland de erkenningsregeling voor diertransport, Quality Livestock Transport (QLT), in het leven geroepen. 


Een ongeluk zit in een klein hoekje

We denken er liever niet over na, maar een ongeluk is zo gebeurt. Of het nu gaat om een snijwond of een uitslaande brand, u bent als bedrijfseigenaar verantwoordelijk voor wat er op uw bedrijf gebeurd. Op varkensbedrijven zijn verschillende factoren aanwezig die het risico op een ongeluk verhogen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het vaak alleen werken of het werken met levende dieren en contact met gevaarlijke stoffen, zoals mestgassen, zuur en ontsmettingsmiddelen. 


Mag ik dit product gebruiken?

Als voedselproducent wilt u veilig varkensvlees leveren. Alle middelen die u inzet op een bedrijf kunnen mogelijk in aanraking komen met de varkens en daarmee het varkensvlees. Denk hierbij aan vliegenbestrijdings- en ontsmettingsmiddelen. Het is daarom van belang dat u altijd nagaat of het product veilig is om te gebruiken voor mens, dier en milieu. Deze beoordeling hoeft u niet zelf te doen, dit doet het Ctgb (College voor de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). 


 1 - 2 - 3 - 4 - 5