Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Nieuws


Nieuws

Joint data

De afgelopen jaren heeft een collectief van agribedrijven en brancheorganisaties gewerkt aan het onafhankelijk dataplatform JoinData. JoinData geeft u de mogelijkheid om al uw machtigingen op één centrale plaats te kunnen beheren. Door het koppelen van alle machtigingen in één overzicht weet u exact aan wie u welke data beschikbaar stelt.  


Inzet cascade diergeneesmiddelen

U, als voedselproducent, wilt voorkomen dat producten geleverd worden die resistentie in de hand werken. Mede daarom is de positieve lijst IKB opgesteld. 


Kwaliteitsregeling diertransport in ontwikkeling

Er is een kwaliteitsregeling voor diertransport in ontwikkeling. Zodra deze regeling geïmplementeerd is zal in IKB Varken opgenomen worden dat transporteurs van varkens erkend moeten zijn volgens deze regeling. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, wordt u per digitale nieuwsbrief op de hoogte gesteld.


Plaagdierbeheersing op het varkensbedrijf

Plaagdieren kunnen aan de bedrading knagen en daarmee het risico op stalbrand vergroten, ook kunnen plaagdieren ziektes verspreiden. Zorg daarom voor effectieve plaagdierbeheersing op uw bedrijf. IKB Varken kent twee opties als het gaat om plaagdierbeheersing. U kunt de plaagdierbeheersing zelf uitvoeren of hiervoor een gecertificeerd bedrijf inhuren. 


Toetsing IKB Varken in de praktijk voor Ketenborging

Binnenkort neemt een auditor van de NVWA contact op met enkele varkenshouders om het kwaliteitssysteem IKB Varken te toetsen in de praktijk. De NVWA doet dit voor ketenborging.nl, een initiatief met als doel voedselveiligheid en -integriteit van Nederlandse voedselketens te versterken.


 1 - 2 - 3 - 4 - 5