Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Nieuws


Nieuws

IKB Varken geaccepteerd door Ketenborging

Het kwaliteitssysteem IKB Varken is geaccepteerd voor Ketenborging.nl, iets waar we trots op mogen zijn. Acceptatie door Ketenborging biedt deelnemers van IKB Varken en afnemers extra garanties over de kwaliteit van het systeem, met name op het gebied van voedselveiligheid en –integriteit. Meer informatie over Ketenborging en de criteria kunt u vinden op www.ketenborging.nl. 


Tips voor een veilige werkomgeving

Heeft u recent over de veiligheidsrisico's op uw bedrijf nagedacht? De veehouderij is een sector waar risicovol werk voorkomt. Denk hierbij aan omgang met dieren, werken met mestgassen en ontsmettingsmiddelen. Het is goed om stil te staan bij de risio's op uw bedrijf. Vaak kunnen maatregelen genomen worden om het werk veiliger te maken.


Welzijnscheck vernieuwd

Elk jaar wordt de welzijnscheck ingevuld. De welzijnscheck is een risicobeoordeling die handvatten geeft om het algemene bedrijfsresultaat te verbeteren met aandacht voor dierenwelzijn en diergezondheid. Op basis van opmerkingen en suggesties van varkenshouders en erfbetreders is de welzijnscheck vernieuwd. Meer informatie over welzijnscheck 2.0 (POV)


Wijzigingen IKB Varken Varkenshouders per 1 juli 2021

Er vinden enkele wijzigingen plaats in de IKB Varken voorschriften voor varkenshouders. In deze nieuwsbrief worden de belangrijkste wijzigingen benoemd. De nieuwste versies van de voorschriftendocumenten kunt u terugvinden op deze pagina. 


Wijzigingen IKB Varken verwerkende schakels per 1 juli 2021

Er vinden enkele wijzigingen plaats in de IKB Varken voorschriften. In deze nieuwsbrief worden de belangrijkste wijzigingen benoemd. De nieuwste versies van de voorschriftendocumenten kunt u terugvinden op deze pagina. 


 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7