Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Nieuws


Nieuws

Toetsing IKB Varken voor Ketenborging

IKB Varken is vorig jaar geaccepteerd als kwaliteitssysteem in het kader van Ketenborging. De NVWA monitort periodiek of IKB Varken nog voldoet aan de voorwaarden voor Ketenborging. Daarnaast wordt onderzocht of op bepaalde onderdelen van het systeem aangepast toezicht door de NVWA mogelijk is. Om IKB Varken te monitoren worden 25 IKB Varken deelnemers telefonisch benaderd door een auditor van de NVWA.  


Wijzigingen IKB Varken

Sinds 1 februari 2022 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen kunt u vinden op de IKB Varken website. Eén van de grotere wijzigingen is het inzetten van een QLT (Quality livestock transport) erkende transporteur. Deze eis is opgenomen om te zorgen dat het transport van dieren onder bepaalde garanties wordt uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2022 moeten dieren die getransporteerd worden naar een slachterij vervoerd worden door een erkende transporteur. Kijk in de QLT database of uw transporteur al erkend is.  


Biosecurity

Om in- en versleep van dierziektes te voorkomen is goede hygiëne belangrijk. Bij het betreden van het erf en de bedrijfsgebouwen kunnen ziekteverwekkers meegenomen worden. Om te voorkomen dat deze ziekteverwekkers verspreid worden zijn een goede douche voor bezoekers en R&O plaats voor voertuigen essentieel voor elk varkensbedrijf.   


De onafhankelijke procesbegeleider

Vorig jaar is een nieuw plan opgesteld om het antibioticagebruik in de sector verder te verlagen. Hierbij wordt meer hulp geboden aan bedrijven die ondanks inspanningen de dierdagdosering niet binnen de streefwaarde krijgen. Eén van de stappen is het inschakelen van een onafhankelijke procesbegeleider bij het expertteam. Het expertteam komt samen wanneer drie jaar achtereenvolgend het antibioticumgebruik in het rode gebied zit. Het expertteam bestaat uit de veehouder, dierenarts en een derde specialist op bijvoorbeeld het gebied van voer of stalklimaat met een onafhankelijke procesbegeleider. De procesbegeleider moet geregistreerd zijn in het register van de Vereniging Agrarisch Bedrijfsadviseurs (VAB), met als werkveld varkenshouderij.


Wijzigingen IKB Varken Varkenshouders per 1 februari 2022

Vanaf 1 februari 2022 vinden een aantal wijzigingen plaats in de voorschriften IKB Varken. De belangrijkste wijzigingen hebben wij voor u op een rij gezet. Neem de wijzigingen goed door, deze kunnen namelijk invloed hebben op uw bedrijfsvoering. Ook in de Algemene Voorwaarden, Certificatiecriteria en Erkenningsvoorwaarden worden een aantal wijzigingen doorgevoerd. De nieuwste versies van de gewijzigde documenten komen beschikbaar op de website. Als u vragen heeft over de aankomende wijzigingen dan kunt u contact opnemen met info@kiwaverin.nl. 


 1 - 2 - 3 - 4 - 5