Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Nieuws


Nieuws

Houd AVP buiten de deur

De AVP uitbraak vlak over de Nederlandse grens laat zien hoe hoog het risico op insleep van AVP is. Waarschijnlijk was de oorzaak menselijk handelen. U kunt een aantal zaken doen om het risico op AVP zoveel mogelijk te beperken.


Voorbeeldformulieren

Op www.ikbvarken.nl kunt u een aantal voorbeeldformulieren vinden, die u kunt gebruiken om te voldoen aan de voorschriften. Een aantal formulieren, zoals het plan noodhuisvesting varkens, kan digitaal ingevuld en opgeslagen worden. Andere formulieren, zoals legionella beheersing en testen alarm ventilatiesysteem en noodstroomaggregaat, kunnen worden geprint en na elke actie ingevuld worden. 


Quality Livestock Transport (QLT) transportregeling varkens

Sinds 1 februari dit jaar zetten varkenshouders en slachterijen enkel QLT erkende transporteurs in bij het transport van slachtdieren. Bijna alle transporteurs die ingezet worden bij slachttransport zijn inmiddels aangesloten bij QLT en hebben een QLT certificaat ontvangen, een groot succes! 


Antibiotica normen

Elk jaar wordt per diercategorie gekeken hoe hoog de dierdagdosering (DDD) was over het voorgaande kalenderjaar. Wanneer de door de SDa vastgestelde normen worden overschreden moet actie ondernomen worden door middel van een aanvullend BGP of aanvullend BGP-actieniveau, afhankelijk van hoeveel jaar op rij u in het actieniveau zit. Momenteel ligt het actieniveau voor vleesvarkens, biggen en zeugen op 5. Voor speenbiggen ligt het actieniveau op 20. 


Aandachtspunten tijdens de controle

We geven u graag een aantal tips voor de IKB controle op basis van de meest gescoorde afwijkingen in 2021, zodat u kunt voorkomen om hier een afwijking op te scoren.


 1 - 2