Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties

In de erkenningsvoorwaarden voor CI's wordt beschreven aan welke eisen een Certificerende Instantie moet voldoen en hoe zij zich kunnen aanmelden als CI voor IKB Varken.

Klik hier om de erkenningsvoorwaarden voor een CI te bekijken.