Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Certificatiecriteria IKB Varken

De certificatiecriteria vormen het uitgangsdocument voor de certificerende instantie. De certificerende instantie zal conform dit document de controle beoordelen en al dan niet tot certificatie over gaan.

Klik hier om de certificatiecriteria IKB Varken te bekijken die geldig zijn vanaf 1-3-2019.