Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Dierenarts

Dierenartsen hebben een verantwoordelijkheid op het punt van adviseren en begeleiden van de varkenshouder als het gaat om de gezondheid van de dieren en dus de veiligheid van het vlees. Zo zijn de aankoop en het gebruik van diergeneesmiddelen verbonden aan strenge eisen. Binnen IKB Varken zijn het speerpunten.

Varkenshouders die aan IKB Varken deelnemen moeten een overeenkomst hebben met een Geborgde varkensdierenarts. Deze Geborgde Varkensdierenartsen werken in hun eigen bedrijfsvoering en bij de IKB Varken-deelnemers volgens de Gids voor Goede Veterinaire Praktijkuitoefening bij voedselproducerende dieren. Zij zijn gecertificeerd conform de criteria van het reglement 'Geborgde Varkensdierenarts' van de Stichting Geborgde Dierenarts. 

De Stichting Veterinair Administratie Kantoor (SVAK) houdt de registratie bij van de Geborgde Varkensdierenartsen. 

Klik hier het register van de Geborgde Varkendierenarts.
Klik hier voor informatie over de regeling Geborgde Varkensdierenarts.