Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Noodopvang tijdens een vervoersverbod

5-1-2015
Bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte, zoals varkens- of vogelpest, worden vervoersverboden ingesteld.
Een varkenshouder moet tijdens deze periode, tot maximaal 6 weken na aanvang van het transportverbod, alle dieren op het bedrijf kunnen (blijven) huisvesten. Wij adviseren u om nu al na te denken over een plan, hoe deze opvang kan worden gerealiseerd tijdens een dierziekte uitbraak. Voor dit plan dient mogelijk ook toestemming van de gemeente te worden verkregen. Er is een brochure opgesteld met praktische tips van varkenshouders voor het realiseren van noodopvang. Voor deze brochure klik hier. Deze noodopvang maakt momenteel geen onderdeel uit van de IKB Varken voorschriften en heeft dus geen gevolgen voor een IKB Varken certificaat.