Het kwaliteitssysteem
voor de varkenssector

Nieuws


Nieuws

Gebruik antibiotica binnen IKB Varken

Binnen IKB Varken is het niet toegestaan om antibiotica te gebruiken die niet op de positieve lijst staan van IKB.


Noodopvang tijdens een vervoersverbod

Bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte, zoals varkens- of vogelpest, worden vervoersverboden ingesteld.


NVV is toegetreden tot het CCvD IKB Varken

Het Centraal College van Deskundigen IKB Varken (CCvD) is belast met het beheer en toezicht op de regeling IKB Varken.


Global GAP

Bedrijven die voldoen aan de IKB Varken voorwaarden behoren tot de absolute top als het gaat om o.a. voedselveiligheid en diergezondheid. IKB Varken streeft naar maximale afzetmogelijkheden voor de bedrijven die gecertificeerd zijn. Om de afzetmogelijkheden verder uit te breiden is er in 2011 een vergelijking uitgevoerd tussen IKB Varken en Global Gap. Naar aanleiding van deze vergelijking zijn een aantal aanpassingen in IKB Varken doorgevoerd waar de deelnemers indertijd over zijn geïnformeerd. In 2012 kondigde het CBL (brancheorganisatie van supermarkten en food service bedrijven), aan om de productie van vlees te willen verduurzamen. Op dit moment wordt hier invulling aan gegeven door een plusprogramma te ontwikkelen in aanvulling op Global Gap. Global Gap is dus de basis voor het voldoen aan de duurzaamheidseisen van het CBL. Door de GlobalGAP erkenning voldoet IKB Varken al aan deze basiseis. Het voldoen aan de overige aanvullende eisen is voor Nederlandse bedrijven vrij eenvoudig, dit in tegenstelling tot buitenlandse varkensbedrijven. Aanvullende eisen betreffen o.a. 40% dichte vloer en het hebben van een bedrijfsgezondheidsplan en behandelplan. Voorschriften waar deelnemers aan IKB Varken al aan voldoen. IKB Varken deelnemers hebben daarmee geen beperkingen om te blijven leveren aan de Nederlandse markt en of andere internationale markten. IKB Varken is op dit moment binnen Europa het enige Global Gap goedgekeurde systeem voor varkens(vlees). Supermarkten hebben daarmee op dit moment geen mogelijkheden om Global Gap waardig varkensvlees van elders te betrekken. Global GAP voldoet aan de hoogste normen voor voedselveiligheid (als een van de weinige systemen ter wereld erkend door het Global food Safety Initiatie, GFSI). Door de erkenning van GlobalGAP te behalen voldoet ook IKB varken aan deze hoogste norm voor voedselveiligheid. Hiermee is de meerwaarde van IKB Varken opnieuw, onafhankelijk bevestigd en is de continuïteit van IKB Varken verder geborgd.